.شهید مصطفی چمران : خدایا راهنمایم باش تا حق کسی را ضایع نکنم ، که بی احترامی به یک انسان همانا کفر خدای بزرگ است . خدایا مرا از بلای غرور و خودخواهی نجات ده تا حقایق وجود را ببینم و جمال زیبای تو را مشاهده کنم . خدایا پستی و ناپایداری روزگار را همیشه در نظرم جلوه گر ساز تا فریب زرق و برق عالم خاکی مرا از یاد تو دور نکند به خانه زيست شناسي خوش آمديد خانه زیست شناسی - انیمیشن
خانه زیست شناسی
شخصي
نگارش در تاريخ شنبه بیست و هفتم مهر 1392 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید.

جهت مشاهده انیمیشن دکمه  فلش  را کلیک کنید.

نگارش در تاريخ دوشنبه هفتم مرداد 1392 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید.

جهت مشاهده انیمیشن دکمه  GO را کلیک کنید.

 

نگارش در تاريخ جمعه بیست و هفتم بهمن 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

جهت مشاهده انیمیشن دکمه NARRATED را کلیک کنید.

نگارش در تاريخ شنبه بیست و یکم بهمن 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

جهت مشاهده انیمیشن دکمه next را کلیک کنید.

نگارش در تاريخ جمعه سیزدهم بهمن 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

جهت مشاهده انیمیشن دکمه play را کلیک کنید.

نگارش در تاريخ جمعه سیزدهم بهمن 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

 

نگارش در تاريخ جمعه بیست و نهم دی 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

جهت مشاهده انیمیشن دکمه play را کلیک کنید.

نگارش در تاريخ چهارشنبه ششم دی 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

نگارش در تاريخ پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

جهت مشاهده انیمیشن دکمه play را کلیک کنید.

نگارش در تاريخ جمعه دهم آذر 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

جهت مشاهده انیمیشن دکمه play را کلیک کنید.

نگارش در تاريخ یکشنبه پنجم آذر 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

نگارش در تاريخ جمعه بیست و ششم آبان 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

 

نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

جهت مشاهده انیمیشن دکمه next را کلیک کنید.

نگارش در تاريخ پنجشنبه هجدهم آبان 1391 توسط خودم
                         

                         

                             برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

جهت مشاهده انیمیشن دکمه play را کلیک کنید.

نگارش در تاريخ پنجشنبه هجدهم آبان 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

جهت مشاهده انیمیشن دکمه play را کلیک کنید.

نگارش در تاريخ پنجشنبه هجدهم آبان 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

جهت مشاهده انیمیشن دکمه play را کلیک کنید.

نگارش در تاريخ چهارشنبه دهم آبان 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

جهت مشاهده انیمیشن دکمه play را کلیک کنید.

نگارش در تاريخ شنبه ششم آبان 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

جهت مشاهده انیمیشن دکمه play را کلیک کنید.

نگارش در تاريخ پنجشنبه چهارم آبان 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

جهت مشاهده انیمیشن دکمه play را کلیک کنید.

نگارش در تاريخ پنجشنبه چهارم آبان 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و هفتم مهر 1391 توسط خودم

برای ذخیره کردن انیمیشن از برنامه save flash استفاده کنید

جهت مشاهده انیمیشن دکمه play را کلیک کنید.

نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و هفتم مهر 1391 توسط خودم

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود